کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشجویی

برگزاری اولین جلسه از مجموعه کارگاه های مقاله نویسی

برگزاری اولین جلسه از مجموعه کارگاه های مقاله نویسی اولین جلسه از مجموعه کارگاه های مقاله نویسی در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۸/۹ به همت واحد آموزش پیشرفته کمیته تحقیقات با حضور دکتر همایونفر و دکتر هاشم پور برگزار شد.

برگزاری کارگاه ایده پردازی

برگزاری کارگاه ایده پردازی کارگاه ایده پردازی در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۸/۲ به همت کمیته تحقیقات دانشجویی با حضور جناب آقای علیرضا غلامی، مدرس کارگاه، برگزار شد.

کارگاه تخصصی concept map

کارگاه تخصصی concept map کارگاه تخصصی نقشه مفهومی زمان: دوشنبه ۹۶/۸/۱ ساعت ۱۵ الی ۱۷مکان: سالن استاد مشکی بافمدرس: سرکار خانم دکتر شجاعی فردهمراه با اعطای گواهی معتبر شرکت در کارگاه

برگزاری کارگاه عمومی concept map

برگزاری کارگاه عمومی concept map   کارگاه عمومی نقشه مفهومی در تاریخ 96/7/25 توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور معاونت محترم پژوهشی جناب آقای دکتر فرجام برگزار گردید .