کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشجویی

فایل آموزشی کارگاه روش تحقیق و سرچ

فایل آموزشی کارگاه روش تحقیق و سرچ فایل آموزشی کارگاه روش تحقیق و سرچResearch Hypothesis.rar    

برگزاری کارگاه ایده پردازی

برگزاری کارگاه ایده پردازی کارگاه ایده پردازی در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۸/۲ به همت کمیته تحقیقات دانشجویی با حضور جناب آقای علیرضا غلامی، مدرس کارگاه، برگزار شد.

کارگاه تخصصی concept map

کارگاه تخصصی concept map کارگاه تخصصی نقشه مفهومی زمان: دوشنبه ۹۶/۸/۱ ساعت ۱۵ الی ۱۷مکان: سالن استاد مشکی بافمدرس: سرکار خانم دکتر شجاعی فردهمراه با اعطای گواهی معتبر شرکت در کارگاه