کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشجویی

کارگاه نحوه مطالعه مقالات علمی روز شنبه ۲۵ مهرماه,ساعت ۱۸:۳۰ در سالن حکمت یک با تدریس جناب آقای مرتضی کرمی منش برگزار خواهد شد.