کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی

کارگاه search مقدماتی و پیشرفته روز شنبه ۱۸مهرماه ۱۳۹۴ در سالن حکمت یک برگزار خواهد شد. طی این کارگاه با اصول search  و نحوه استفاده از موتورهای جست و جو منابع الکترونیک آشنا خواهید شد.