کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

کمیته تحقیقات دانشجویی

با سلام به همه دوستان ورودی 94.از طرف همه اعضای کمیته تحقیقات ورودتون رو به دانشگاه تبربک میگم، یک شنبه 12 مهرماه منتظر ما باشید.