کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

کمیته تحقیقات دانشجویی

افتخار آفرینی دیگری از بچه های پر شور کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا ...

حضور تیم دوازده نفره دانشگاه فسا با سیزده مقاله پوستر و یک داوری پوستر  و یک داوری سخنرانی در اولین کنگره ملی پارامدیکال که در تاریخ سیزدهم و چهاردهم اسفند ماه نود و چهار در ساری برگزار شد مایه شگفتی دانشجویان سراسر کشور شد این در حالی است که رضا علیپور دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی فسا خاطر نشان کرد که کمیته تحقیقات درصدد بازگشت به دوران طلایی شش ستاره ای شدن است.

تیم دانشگاه فسا از افراد زیر تشکیل شده بود ... 

جناب آقای رضا علیپور................................................داور سخنرانی و پوستر و ارایه یک پوستر 

جناب آقای امیر رضا نیک منش....................................ارایه دو پوستر

جناب آقای محمد حسین یزدان پناه.............................ارایه دو پوستر

جناب آقای علی خرمندار............................................ارایه یک پوستر 

جناب آقای سالار حسین پور.......................................ارایه یک پوستر

جناب آقای امیر عباس خوشبویی................................ارایه یک پوستر

جناب آقای علی داودی.............................................ارایه یک پوستر

جناب آقای محمدرضا خسروی...................................ارایه یک پوستر

جناب آقای شهاب مجیدی........................................ارایه یک پوستر

جناب آقای حمید ابراهیمی......................................ارایه یک پوستر

سرکار خانم سیده پگاه حمیدی...............................ارایه یک پوستر

سرکار خانم رکسانا گرگین......................................ارایه یک پوستر

 

 

 

 

با آرزوی موفقیت روزافزون این عزیزان .... :)