کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

کمیته تحقیقات دانشجویی

فرارسيدن سال نو هميشه نويد بخش افكار نو و تصميم هاى نو براى آينده است. آينده اى كه همه كه همه اميد داريم بهتر از گذشته باشد.در سال نو، ٣٦٥روز سلامتي ، شادى، پيروزى، مهر و دوستى و عشق را براى شما و خانواده محترمتان آرزو منديم....