کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

کمیته تحقیقات دانشجویی

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان میرساند که:

کمیته تحقیقات دانشجویی درنظر دارد که جهت تکمیل اعضای شواری مرکزی عضو گیری نماید.

از علاقه مندان به عضویت در شورای مرکزی کمیته تحقیقات دعوت به عمل می آید که از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۴ تا روز سه شنبه ۱۳۹۶/۲/۱۲  از ساعت ۸ الی ۱۵ به

دفتر کمیته تحقیقات مراجعه نمایند.