کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

کمیته تحقیقات دانشجویی

کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی در تاریخ ۹۶/۲/۲۵ با تدریس استاد مدعو جناب آقای کوهی، با استقبال گسترده دانشجویان در دو قسمت تئوری و عملی برگزار گردید.
در این کارگاه اصول اولیه کار با حیوانات (تزریق عضلانی، وریدی، خونگیری از قلب، لوله بینی-معده‌ای، بخیه) آموزش داده شد.
ضمناً نوید همکاری های بیشتر از کمیته تحقیقات جهت کار با حیوانات داده میشود.photo 2017 05 26 21 52 55