کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

کمیته تحقیقات دانشجویی

دومین جلسه شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی چهار شنبه مورخ ۹۶/۷/۲۶  با حضور دکتر صدیق و دکتر همایون فر بر گزار شد.
در این جلسه موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
دکتر صدیق در طی جلسه به اهمیت بر گزاری کارگاه ها اشاره کردند و ضمن ابراز رضایت از برنامه ریزی دقیق شورای مرکزی در برگزاری کارگاه های ترم پاییزه 96 بر ادامه این روند در ترم های آینده و افزایش کمیت و کیفیت کارگاه ها تاکید کردند.  همچنین به برگزاری کلاس های زبان تخصصی برای افزایش مهارت دانشجویان در زمینه مطالعه  مقاله اشاره کردند و  متذکر شدند که سیاست های کلی فعالیت کمیته باید در جهتی باشد که دانشجویان را به بهترین شکل ممکن به  ورود به عرصه پژوهش و تحقیق تشویق کند.