کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

کمیته تحقیقات دانشجویی

اولین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در نیمسال اول سال ۹۶ در تاریخ ۳۰ ام مهر ماه به همت واحد پژوهش کمیته برگزار شد.