کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

کمیته تحقیقات دانشجویی

کارگاه طب سنتی و مزاج شناسی بالینی در روز دوشنبه ۹۶/۹/۲۰ با حضور دکتر صدیق توسط انجمن علمی پزشکی و کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار شد.