کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

کمیته تحقیقات دانشجویی

برگزاری کارگاه animal lab

برگزاری کارگاه animal lab کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۸/۲۲ با حضور جناب آقای کوهی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار شد.

جلسه شروع به کار هسته پژوهشی

جلسه شروع به کار هسته پژوهشی جلسه شروع به کار هسته پژوهشی  در تاریخ ۹۶/۸/۹ با حضور دکتر فرجام (معاون پژوهشی)، دکتر کاشانی(نورولوژیست)، دکتر معتضدیان(روان پزشک)، دکتر شعبانی (روان پزشک) و دکتر اقبال برگزار شد.