کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

کمیته تحقیقات دانشجویی

کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی (پست ویرایش شده)

کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی (پست ویرایش شده) Laboratory animal handling & animal modeling workshop کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی دوشنبه 96/2/25 مکان کلاس تئوری: سالن نحوی مکان کلاس عملی متعاقباً اعلام خواهد شد ساعت 14 الی ۱۸ مدرس:دکتر کوهی هزینه کارگاه: ۱۰ هزار تومان توجه: ظرفیت کارگاه ...

عضو گیری شورای مرکزی

عضو گیری شورای مرکزی بدین وسیله به اطلاع دانشجویان میرساند که: کمیته تحقیقات دانشجویی درنظر دارد که جهت تکمیل اعضای شواری مرکزی عضو گیری نماید. از علاقه مندان به عضویت در شورای مرکزی کمیته تحقیقات دعوت به عمل می آید که از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۴ تا روز سه شنبه ۱۳۹۶/۲/۱۲  ...

برگزاری اولین مدرسه پاییزه

برگزاری اولین مدرسه پاییزه - کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند . - اولین دوره مدرسه پاییزه‌ی پژوهشی . - کارگاه های مقدماتی پژوهش آکادمیک . . . - نخستین روز؛ سه شنبه ۹۵/۸/۱۸ . - ایده پردازی و روش تحقیق - مدرس:دانش آموختگان انجمن کاپا . - انواع مطالعات - مدرس:دکتر ...

شرح گردهمایی معارفه کمیته تحقیقات دانشجویی

شرح گردهمایی معارفه کمیته تحقیقات دانشجویی گردهمایی معارفه ی کمیته تحقیقات دانشجویی جهت آشنایی دانشجویان جدیدالورود با ساختار، اهداف و فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی به همت اعضای شورای مرکزی این کمیته در روز یکشنبه مورخ 95/7/11 در سالن بعثت، با حضور معاونت های محترم دانشگاه، مدیران گروه، پرسنل، ...