کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

کمیته تحقیقات دانشجویی

برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی اولین جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در نیمسال اول سال ۹۶ در تاریخ ۳۰ ام مهر ماه به همت واحد پژوهش کمیته برگزار شد.

برگزاری جلسه هماهنگی جهت تشکیل هسته های دانش بنیان در دانشگاه علوم پزشکی فسا

برگزاری جلسه هماهنگی جهت تشکیل هسته های دانش بنیان در دانشگاه علوم پزشکی فسا جلسه هماهنگی جهت تشکیل هسته های دانش بنیان در دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور جناب اقای دکتر نجفی پور و جناب اقای مولازاده در تاریخ 96/7/29 برگزار گردید.در این جلسه جناب اقای دکتر نجفی پور توضیحات لازم را درباره مرکز توسعه دانش کاربردی(AKDC) بیان نمودند ...

برگزاری دومین جلسه شورای مرکزی کمیته تحقیقات

برگزاری دومین جلسه شورای مرکزی کمیته تحقیقات دومین جلسه شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی چهار شنبه مورخ ۹۶/۷/۲۶  با حضور دکتر صدیق و دکتر همایون فر بر گزار شد.در این جلسه موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:دکتر صدیق در طی جلسه به اهمیت بر گزاری کارگاه ها اشاره کردند و ضمن ابراز رضایت از برنامه ...