کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

کمیته تحقیقات دانشجویی

برگزاری جلسه دوم کارگاه های کمیته تحقیقات دانشجویی...

برگزاری جلسه دوم کارگاه های کمیته تحقیقات دانشجویی... جلسه دوم کارگاه های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا با موضوع search در روز یک شنبه مورخ ۹۴/۱۲/۱۶ در محل سالن حکمت یک برگزار شد که مدرس این کارگاه جناب آقای سید علی اثنی عشر بودند ... لازم به ذکر است پاورپوینت این کارگاه نیز در ذیل پیوست ...

برگزاری دور جدید کارگاه های کمیته تحقیقات ...

برگزاری دور جدید کارگاه های کمیته تحقیقات ... کارگاه روش تحقیق و ایده پردازی توسط کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی فسا در مورخ دهم اسفند ماه ساعت هجده و سی دقیقه در محل سالن حکمت یک برگزار می شود ...  روابط عمومی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا

حضور چشمگیر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در پنجمین کنگره ی کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه ی همکار جنوب کشور

حضور چشمگیر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در  پنجمین کنگره ی کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه ی همکار جنوب کشور   پنجمین کنگره ی کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه ی همکار جنوب کشور، در تاریخ 28 و 29 بهمن ماه در بوشهر و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی این شهر برگزار شد. دانشجویان دانشگاه فسا با مشارکت افتخار آمیز خود در این کنگره موفق به ارائه ی 11 مورد پوستر از مجموع ...

حضور دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی فسا در جمع دبیران و سرپرستان کمیته های تحقیقات دانشگاه های کشور...

حضور دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی فسا در جمع دبیران و سرپرستان کمیته های تحقیقات دانشگاه های کشور... دکتر کرمی منش دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی فسا در جلسه دبیران و سرپرستان کمیته های تحقیقات دانشگاه های علوم پزشکی کشور که به میزبانی تهران و در جزیره ی کیش برگزار شد حضور پیدا کردند و به بحث و تبادل نظر پرداختند.