کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی

 

کارگاه ریسرچ در تاریخ 97/2/6  با تدریس استاد جمشیدی و حضور دکتر فرجام، بخش آموزش مجازی دانشگاه  و افراد حلقه های پژوهشی به صورت ورک شاپ ‍‍ در سالن مجازی برگزار شد

 

همچنین، کارگاه اندنوت در تاریخ ۹۷/۲/۹  با تدریس دکتر علی داوودی و با حضور دکتر فرجام و افراد حلقه های پژوهشی به صورت ورک شاپ در سالن مجازی برگزار شد

 

 

لازم به ذکر است که پیش از برگزاری این کارگاه ها جهت آشنایی افراد شرکت کننده در حلقه های پژوهشی با محیط سرچ  و اندنوت، فیلم های آموزشی سرچ در پایگاه های مختلف و اندنوت از طریق سرگروه ها در اختیار دانشجویان قرار گرفت