کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی

کارگاه خلاقیت و ایده پردازی روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۷  در سالن استاد مشکی باف،با تدریس دکتر قنبری ، برگزار شد. در این جلسه جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کمیته تحقیقات حضور داشتند.