کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی

کارگاه پروپوزال نویسی در روز چهارشنبه  ۹/ ۳ / ۹۷ با تدریس دکتر امین تمدن؛ با حضور اعضای کمیته تحقیقات،حلقه های پژوهشی، پذیرفته شدگان المپیاد در سالن حکمت ۲ به صورت ورک شاپ برگزار شد.