کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی

برگزاری کارگاه آموزشی - پژوهشی ایمیجینگ ترینینگ ، با ارائه دکتر امین تمدن و با حضور اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا، اعضای کمیته تحقیقات، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پذیرفته شدگان المپیادها  در روز چهارشنبه ۹/ ۳ / ۹۷ ، ساعت ۹:۳۰ در سالن بعثت برگزار شد.