کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی

در این جلسه که به همت کمیته تحقیقاتت دانشجویی در روز یکشنبه 95/7/25 با موضوع "الفبای پژوهشی" برگزار شد، دکتر رضا همایونفر، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی و سرکار خانم هادی برحق طللب به سخنرانی پرداختند.

photo 2016 10 29 10 47 48photo 2016 10 29 10 48 50