کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

برگزاری شورای پژوهشی دی‌ماه در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۷ با حضور اعضای شورا: دکتر همایونفر.دکتر قنبری، خانم آبادی، خانم آموزگار، آقایان ابراهیم بابائی، داودی و یارمحمودی.
در این جلسه بیش از ۲۵ طرح جدید بررسی و تایید شدند.
طرح‌های داوری شده‌ی جلسه قبل که قابل اجرا بودند نیز تصویب شدند. با توجه به دو جلسه برگزار شده، رکورد‌ تایید ۶۰ طرح در کمیته تحقیقات دانشجویی تنها در "یک ماه" به ثبت رسید.
امید است تا با همکاری دانشجویان پرتلاش و برنامه‌ ریزی‌های پیش بینی شده برای ترم بعد، روند اجرای طرح‌های تحقیقاتی و نوشتن مقاله به زودی میسر گردد

🔴 شورای پژوهشی بعدی به دلیل امتحانات، در ۳۰ دی ماه برگزار می گردد.