کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

در این جشن که با حضور دکتر خالقی، دکتر فرجام، دکتر نقدی، دکتر همایونفر، دکتر فرجادفر، خانم آبادی ، دکتر توسلی، اعضای کمیته تحقیقات و دانشجویان برگزار شد از منتورهای برتر مرکز استعدادیابی(امیرعباس خوشبویی، محمدحسین یزدان پناه،سیدرضا حجتی، فاطمه کشتکار، زهرا پارو، مهرناز حسین زاده) اولین تیم ثبت کننده پروپوزال در بین ورودی‌های ۹۷ (زهرا مسرور ، مریم امامی ( علوم ۹۷ )) ، مدیران کمیته تحقیقات دانشجویی(علی نعمتی، سیدرضا حجتی، امیرعلی ابراهیم بابایی، احمدرضا نبئی)، مسئولین برتر شوراهای کمیته تحقیقات دانشجویی(سینا بزمی، کامران رنجبر، فاطمه رستمیان) و سه پروپوزال برتر تور پژوهشی پروپوزال نویسی(۱-سید مسعود شمس زاده، سید محمد ترابی، امیرعباس برکتین، علی عزمی-منتور: محمد حسین یزدان پناه، فاطمه آموزگار ۲-سید احمدرضا ضیایی، امیرسجاد دانا، سارا کلوانی، نگین ربیعی-منتور: خانم فاطمه کشتکار ۳- زهرا استقلال و حانیه مقتدر-منتورها: علی اکبر یارمحمودی،مهدیه امیدی) تقدیر گردید.