کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

کارگاه  های آموزشی مقدماتی اس پی اس اس  با تدریس جناب آقای مهندس دیندارلو و شرکت تعدادی از دانشجویان محقق و علاقه مند در 15 جلسه برگزار شد . پس از پایان جلسات از دانشجویان ،در تاریخ 26 آذر ماه آزمونی گرفته شد،دانشجویانی که توانسته باشند نمره قبولی در این آزمون را کسب کنند ،میتوانند در کارگاه­های بعدی که آموزش پیشرفته اس پی اس اس است،شرکت کنند.