کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

برگزاری ۶ ژورنال کلاب از تاریخ ۲۳/ ۰۲/  ۹۸ تا تاریخ ۰۱ / ۰۳ / ۹۸با هماهنگی سرکارخانم مهلا حاجی باقری رابط محترم  اتاق عمل ۹۵ در کمیته تحقیقات دانشجویی و با همکاری استاد بهمنی زیر نظر کمیته تحقیقات دانشجویی و انجمن علمی تکنولوژی جراحی برگزار گردید.

🛑 عناوین این ژورنال کلاب ها

👇👇👇👇

تکنولوژی قلب و توراکس
تکنولوژی ENT
تکنولوژی اعصاب
تکنولوژی ارتوپدی

✅ ارائه دهندگان:
زهرا اسکندری
آیسودا یزدان پناه
زهرا رضا پور
نیلوفر پایداری
زهرا سعادت
مهلا حاجی باقری