کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

ولین جلسه ((باشگاه خلاقیت، ایده پروری و فرآیند ثبت اختراع)) در روز سه شنبه 24 اردیبهشت با حضور رییس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر خالقی، معاونت فرهنگی دانشجویی جناب آقای دکتر نقدی و معاونت پژوهشی جناب آقای دکتر فرجام  برگزار شد.
این جلسه پس از سخنرانی دکتر خالقی پیرامون مزایای اختراعات و جایگاه اختراعات،و سخنرانی دکتر نقدی و دکتر فرجام با تدریس جناب آقای دکتر اصانلو برگزار شد و ایشان مباحث چگونگی ایده پروری،  فرآیند ثبت اختراع و برنامه های آتی باشگاه را بیان کردند. این باشگاه با حضور 30 نفر از دانشجویان و تعدادی از اساتید زیر نظر انجمن علمی تکنولوژی جراحی و با همکاری کمیته تحقیقات و انجمن های علمی هوشبری، پرستاری، علوم آزمایشگاهی و پزشکی برگزار شد.