کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

کارگاه سرچ در بالین با محوریت hypertension
در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۹۸ با همکاری مشترک کمیته تحقیقات و انجمن علمی پرستاری و علوم آزمایشگاهی برگزار شد.

✅در این کارگاه نحوه سرچ جدیدترین گایدلاین های علوم پزشکی توسط یکی از دانشجویان آقای کامران رنجبر دانشجوی پرستاری ۹۵ تدریس گردید.

✅همچنین افراد حاضر در این کارگاه برای تالیف کتابچه بالینی گروه بندی شدند و صحبت های اولیه انجام شد.