کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

✅ روز یکشنبه مورخ ۲۹/۱۲/۹۷ نخستین جلسه هسته قلب و عروق با شرکت بیش از ۷۰ درصد اعضا برگزار شد.در این جلسه ضمن بررسی اهداف و برنامه های پیش روی هسته و تعیین وظایف افراد، فعالیت های ترم آینده به طور تخصصی تر بررسی شد.طبق نظرسنجی صورت گرفته،فعالیت آموزشی هسته در این ترم به شکل self study و زیر نظر دکتر بهرامعلی دنبال خواهد شد که در این راستا به زودی کتابی معرفی می گردد.در این جلسه افراد متناسب با زمینه تحقیقاتی مورد علاقه خود به گروه های ۲ تا ۳ نفره تقسیم شدند که اینکار به منظور تسریع و تسهیل روند کار و نیز نهادینه کردن فرهنگ کار گروهی صورت گرفت.