کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

‍ ✅اولین جلسه هسته طب سنتی و گیاهان دارویی در تاریخ19 اسفند 1397 برگزار گردید.
دراین جلسه با حضور دکتر عبداللهی پیرامون چرایی برتری طب سنتی نسبت به طب مدرن بحث گردید.

برای عضویت و اطلاعات بیشتر به ایدی @m626018g مراجعه نمایید.