کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

❇️ جلسه فراخوان هسته های پژوهشی با حضور بی نظیر دانشجویان عزیز ( پژوهشگران آینده) و اساتید گرامی در تاریخ ۱۴/ ۱۲/ ۹۷ در سالن حکمت ۱ برگزار گردید.