کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

✅ دومین جلسه هسته کارآفرینی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ در کمیته تحقیقات برگزار گردید.
در این جلسه پیرامون مشکلاتی که در حیطه علوم پزشکی وجود دارد بحث شد که به طراحی "هفت ایده نوین" منجر شد.
با توجه به وجود مهندسین در هسته ؛ طراحی های مهندسی این ابزار و وسایل بر عهده این افراد و اطلاعات مربوط به علوم پزشکی بر عهده دانشجویان دانشگاه خودمان قرار گرفت.
هم چنین در این جلسه در مورد تجاری سازی محصولات نیز نظراتی داده شد.