کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

✅ برگزاری کارگاه هم اندیشی در ارتباط با #کنترل_فشار_خون که با حضور اعضای هیئت علمی و دانشجویان پژوهشگر و با سخنرانی جناب آقای دکتر همایونفر و جناب آقای دکتر فرجام ( معاون محترم تحقیقات و فناوری ) در روز سه شنبه، مورخ ۰۱/ ۰۳ / ۹۸ در سالن روزبهان برگزار گردید. در این جلسه ضمن معرفی کوهورت و ریجستری قلب فسا، ایده هایی جهت انجام پروژه های مربوط به #کنترل_فشار_خون توسط اساتید و دانشجویان ارائه شد. هم چنین فایل های مربوط به کنترل فشارخون از سوی معاونت در اختیاران دانشجویان قرار گرفت که در هفته بعد آزمونی از این مباحث از دانشجویان پژوهشگر گرفته خواهد شد. علاوه بر این به برترین ایده های عملی جهت # کنترل_ فشار_خون از سوی کمیته تحقیقات و معاونت هدایایی تعلق خواهد گرفت.