کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

هفتمين کنگره پيشگيري و درمان چاقي ايران توسط انجمن پيشگيري و درمان چاقي ايران با رياست دکتر فريدون عزيزي و همکاري پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي با همراهي شما عزيزان در تاريخ 6الي 8 آذر ماه 98 برگزار مي شود.

شرکت فعال شما در ارسال مقاله در زمينه هاي اعلام شده ما را به برگزاري هرچه با شکوهتر اين همايش ملي دلگرمتر خواهد کرد.
در کنار اين همايش، نشست هاي تخصصي و کارگاههاي آموزشي نيز در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است برنامه مذکور داراي امتياز بازآموزي بوده و دريافت مقاله و ثبت نام در کنگره از طريق سايت مخصوص کنگره ميسر مي باشد.


آخرين فرصت ارسال مقاله 98/05/25 مي باشد.

جهت اطلاعات بيشتر به سايت: www.obesitycongress2019.irمراجعه فرماييد.