کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

اخبار

 

به گزارش سرکار خانم دکتر مهسا رستمی؛ مدیر توسعه علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا:

طبق گزارش ارزیابی عملکرد فناوری و رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در سامانه نظارت فعالیت فناوری وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی فسا در ارزشیابی شش ماهه اول سال 98 با افزایش 146 امتیاز نسبت به سال قبل، موفق به کسب امتیاز 280 در بین دانشگاه های کلان منطقه 5 کشور و رتبه 33 در بین دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور گردید. این در حالیست که در سال 96 امتیاز فناوری دانشگاه، 38 و در سال 97 امتیاز 136 و هم اکنون این امتیاز به 280 ارتقاء یافته است. بدین ترتیب دانشگاه علوم پزشکی فسا برای اولین بار به رتبه فناوری بالاتر از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و یاسوج دست یافت.

در ادامه دکتر مهسا رستمی مراحل تشکر خود را از حمایت های دکتر علی اصغر خالقی؛ ریاست محترم دانشگاه و همکاری همه جانبه دکتر مجتبی فرجام؛ معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه اعلام نموده و این موفقیت را مرهون زحمات رئیس محترم مرکز رشد دانشگاه جناب آقای دکتر اسماعیل عبداله زاده دانست و از ایشان تشکر نمود.