کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

اخبار

 

✅ ارائه سخنرانی مقاله با عنوان  
"Stress Condition Impairs Autophagy Process In The Alzheimer’s Disease Neurons But Not In The Healthy Subjects"

توسط سرکار خانم نسترن صمیمی (دانشجوی پزشکی ۹۴) در "کنگره بین المللی یوسرن"، و  کسب مقام دوم در بخش سخنرانان جوان که در تاریخ ۸ تا ۱۰ نوامبر ۲۰۱۹ در کشور مجارستان برگزار شد، به ایشان و خانواده محترمشان صمیمانه تبریک عرض کرده و از خداوند منان پیشرفت روزافزون ایشان را خواستاریم.