کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

اخبار

✅ در دوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاریخ ۲۱ الی ۲۳ آذر برگزار شد؛
"شش مینی اورال" توسط دانشجویان:
 آقای محمد قائدی
آقای امین دخیلی
آقای امیرعباس برکتین
خانم فاطمه آموزگار
 ارائه گردید. به همه ی این عزیزان تبریک گفته و موفقیت روز افزونشان را از خداوند منان خواستاریم.