کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

اخبار

✅ در هشتمین کنگره بین المللی سلامت زنان که به میزبانی فرهنگستان علوم پزشکی در تاریخ ۱۳ و ۱۴ آذر برگزار شد؛
"۳ پوستر" توسط دانشجویان:
 آقای محمدحسین یزدان پناه
آقای امیرعباس برکتین
خانم فاطمه آموزگار
 ارائه گردید. به همه ی این عزیزان تبریک گفته و موفقیت روز افزونشان را از خداوند منان خواستاریم.