کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

اخبار

در این ژورنال کلاب که در تاریخ 19 تیر  99 برگزار شد ، اعضای فعال در حوزه تحقیقاتی درخصوص ویروس کرونا سوالات خود را از دکتر کاظمی پرسیدند و ایشان نیز بعد از پاسخگویی به سوال دانشجویان به تشریح مقاله ای با لینک زیر پرداختند .
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30287-5/fulltext
 
در این جلسه اپیدمیولوژی این ویروس بر اساس سن و علامتدار شدن بیماران و همچنین انواع close contact  ها بررسی شد .
علاوه بر این پیش بینی زمان علامتدار شدن در افراد با شرایط ارتباط متفاوت با افراد مبتلا نیز بر اساس آخرین تحقیقات بررسی شد .