کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

اخبار

۵ کارگاه آموزش پروپزال نویسی از تاریخ ۲۵/۱/۹۹ تا تاریخ ۲۹/۱/۹۹ برگزار شد.
که با استقبال نزدیک به ۸۰ نفری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا و همچنین دیگر دانشگاه های کشور همراه بود.
لازم به ذکر است آموزش شرکت کنندگان در کارگاه ها پس از گروه بندی و تعیین منتور برای هرگروه همچنان ادامه خواهد داشت.