کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

اخبار

‍ (https://attach.fahares.com/xpjwUP/+M0OwAE4lwsxG/A==) ‍ ❇️ جلسه تودیع و معارفه  مجازی دبیر کمیته تحقیقات با حضور معاون تحقیقات دکتر فرجام ، سرپرست پژوهشی ( خانم دکتر  کاظمی ) و هسته مرکزی و زیرواحدها در روز سه شنبه ۳ تیر ۹۹ در نرم افزار Adobe connect برگزار شد.

در این جلسه خانم دکتر کاظمی در رابطه با اهداف کمیته تحققیات صحبت کردند و آقای محمد حسین یزدان پناه  را به عنوان دبیر کمیته تحقیقات معرفی نموده و از خانم آموزگار تقدیر و تشکر به عمل آوردند.