کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

اخبار

✅ با هماهنگی دکتر قنبری بخش بیوتک دانشگاه ۱۰ جلد از کتاب scientificwriting استاد ورزنده برای کتابخانه ی دانشگاه خریداری شده است. به دوستانی که متاسفانه به دلیل محدود بودن ظرفیت کارگاه های scientific writing نتوانستیم پذیراشون باشیم اطلاع بدهید.