کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

اخبار

 

 

دانشجویان واجد شرایط بند ک آیین نامه استعدادهای درخشان لطفاً جهت بررسی مدارک، آیین نامه استعداد های درخشان را با دقت مطالعه فرمائید و در صورت واجد شرایط بودن ، فرم ورد مربوطه را تکمیل و به همراه مستندات (اسکن مدارک ) به آدرس ایمیل و سپس جهت انجام هماهنگی های لازم به سرکار خانم بردبار  کارشناس کمیته در معاونت تحقیقات و فناوری مراجعه نمایید

4_6003770367435344026.docx

لینک دانلود بند "ک" آیین نامه استعدادهای درخشان