کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

فعالیت های دانشجویی

فعالیت های دانشجویی

فعالیت های دانشجویی برگزاری 5 کنگره کشوری در طی سال های 1379 تا 1388 چاپ و انتشار فصلنامه علمی پژوهشی Galen چاپ بیش از 50 مقاله پژوهشی در ژورنال های خارجی نمایه شده در بانک اطلاعاتی ISI در طی سال های 1385 تا 1393 کسب 23 مقام برگزیده کشوری و 8 گرنت تحقیقاتی در کنگره ...