کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی

دکتر کرمی منش دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی فسا در جلسه دبیران و سرپرستان کمیته های تحقیقات دانشگاه های علوم پزشکی کشور که به میزبانی تهران و در جزیره ی کیش برگزار شد حضور پیدا کردند و به بحث و تبادل نظر پرداختند.