کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

افتخارات

  • کسب مقام اول جشنواره رازی طی شش سال متوالی در میان دانشگاه های تیپ 3
  • برگزاری 5 کنگره کشوری در طی سال های 1379 تا 1388
  • چاپ و انتشار فصلنامه علمی پژوهشی Galen
  • چاپ بیش از 50 مقاله پژوهشی در ژورنال های خارجی نمایه شده در بانک اطلاعاتی ISI در طی سال های 1385 تا 1393
  • کسب 23 مقام برگزیده کشوری و 8 گرنت تحقیقاتی در کنگره های داخلی و خارجی توسط اعضای کمیته تحقیقاتی طی سال های 1386 تا 1383
  • ارائه 320 مقاله در کنگره های علمی داخلی و 50 مقاله در کنگره های علمی بین المللی خارج از کشور به صورت سخنرانی و پوستر طی سال های 1385 تا 1393

Final Page 15Final Page 16