• 1402/06/29 - 11:34
  • - تعداد بازدید: 512
  • - تعداد بازدیدکننده: 502
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا چهار ستاره شد

دکتر اکبر فرجادفر، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، با افتخار اعلام کرد که کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا به موفقیتی بزرگ دست یافته و عنوان دانشگاه چهار ستاره از پنج ستاره را از آن خود کرده است. 

دکتر فرجادفر بیان کرد که این رتبه بندی بر اساس نتایج ارزشیابی سالیانه فعالیت های پژوهشی 63 کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی در سال 1402 به وسیله معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت صورت گرفته و دانشگاه علوم پزشکی فسا در این رتبه بندی توانست عنوان کمیته چهار ستاره را از آن خود کند.

وی اضافه کرد که این ارزشیابی عوامل متعددی از جمله نیروی انسانی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه، ساختار فیزیکی کمیته ها، فعالیت های مرتبط با ارتقاء مهارت های پژوهشی و فناوری دانشجویان، فعالیت های پژوهشی کمیتهها، برگزاری کنگره های سراسری، مدارس فصلی و بین المللی، تورهای پژوهشی و فناوری را شامل می شود.

  • گروه خبری : گروه های محتوا,اخبار,اخبار تصویری
  • کد خبر : 9678
کلمات کلیدی
زهرا خادمی
خبرنگار

زهرا خادمی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: