• 1401/02/26
  • - تعداد بازدید: 312
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

اهداف و ماموریت‌های کمیته

  • توانمندسازی دانشجویان دانشگاه​های علوم پزشکی کشور در زمینه های مرتبط با پژوهش
  • تامین و توسعه منابع مالی و فضاهای فیزیکی و تسهیلات لازم جهت تحقیقات دانشجویی
  • ارتباط و همکاری کمیته های تحقیقات دانشجویی با یکدیگر در قالب شبکه های همکار منطقه ای
  • حمایت های مادی و معنوی از برگزاری کارگاه​ها و همایش های علمی دانشجویی داخلی و خارجی
  • هدایت، نظارت و تقویت کمیته های تحقیقات دانشجویی به عنوان بستری مناسب و پویا در کشور
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: