• 1401/02/26
  • - تعداد بازدید: 298
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

معرفی و شرح وظایف

شورای پژوهشی كمیته، شورایی است تحت نظارت شورای پژوهشی دانشگاه كه در محدوده اختیارات تفویض شده از طرف شورای پژوهشی دانشگاه ،امور مربوط به بررسی ، تصویب و پایش طرح های تحقیقات دانشجویی را به عهده دارد. شورا میتواند بر حسب ضرورت و نیاز با هماهنگی لازم از خدمات كمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه برای بررسی اخلاقی برخی از طرح ها ، بهره مند شود.

 

ساختار شورای پژوهشی:

سرکار خانم دکتر کاظمی، جناب آقای دکتر همایونفر، جناب آقای دکتر قنبری، جناب آقای دکتر هاشم پور، جناب آقای دکتر دهقان، فاطمه آموزگار، دکتر سید رضا حجتی، دکتر فاطمه رستمیان، دکتر علی داودی، دکتر نگین شریفی

 

اهداف اصلی شورای پژوهشی:

  • هدف كوتاه مدت: ارائه نظر كارشناسی در خصوص طرحهای ارائه شده از طریق كمیته تحقیقات دانشجوئی
  • هدف بلند مدت: تلاش در جهت ارائه اولویتهای تحقیقاتی دراز مدت برای هدفمندترشدن طرحها.

نحوه تصویب طرحها: ابتدا طرحها به جهت بررسان علمی و ساختاری ارسال شده، پس از دریافت نظرات بررسان به آدرس پست الكترونیك اعضاء ارسال می گردد.اعضاء با مطالعه طرح در زمان مناسب و با آگاهی از موضوعات آنها، در جلسات حضور یافته، پس از قرائت نظریه بررسان و پاسخ مجری طرح رای گیری صورت می گیرد و نتایج بصورت یكی ازموارد زیر خواهد بود: مورد تأیید- نیازمند اصلاح با ذكر موارد و غیر قابل قبول.

شورای پژوهشی موظف است راهكارهای سرعت بخشی به روند بررسی و تصویب طرحها را جستجو نموده و در صورت لزوم جلسات فوق العاده تشكیل دهد.

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: