• 1401/03/02
  • - تعداد بازدید: 365
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

کمیته تحقیقات کشوری

مقدمه:

به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش، حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی دانشجویان، راهنمایی و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی، کمیته تحقیقات  دانشجویی دانشگاه زیر نظر  کمیته کشوری  تحقیقات دانشجویی طبق مفاد اساسنامه مصوب 1389/04/17  شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی کشور

تشکیل می شود.

اهداف:

1. ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور

2. نهادینه ساختن فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان

3.  توانمند سازی دانشجویان در  زمینه پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش نظری و عملی

4. ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه

5.ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی دانشجویان

6. بهبود رابطه علمی پژوهشی اساتید و  دانشجویان

تاریخچه:

از سال 1389 تا سال 1401، تعداد 10 کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک، 25 کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو و تعداد 27 کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشکده/دانشگاههای علوم پزشکی تیپ سه از کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی مجوز فعالیت دریافت نموده اند.

 

دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی: جناب آقای دکتر نیما رضائی/ عضو هیئت علمی گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناس مسئول: جناب آقای حسینو        تلفن تماس: 81455155-021

مسئول دفتر: جناب آقای آژیر                  تلفن تماس: 81455696-021

 

لینک کمیته تحقیقات کشوری

کلمات کلیدی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: